Vos tik imame kalbėti apie taisyklingą mitybą, daugiau kaip pusei klausančiųjų prieš akis išdygsta grakštus, neaptekęs bereikalingais riebalais kūnas. Vadinasi, mūsų sąmonėje tinkamas maitinimasis itin dažnai asocijuojasi su riebalų nebuvimu. Tai ir pakalbėkime apie sveiką maistą, riebalų deginimą ir… maisto papildus.

J Jei ėjai j sveiko maisto par­duotuvę ir klausei informa­cijos apie maisto papil­dus… Jei pirkai naujausią, „geriausiai perkamą” dietų knygą… Jei žiūrėjai TV ir klausei fitneso „guru” rekomendacijų bei pasakojimų apie stebuklingą naująją dietą, treni­ruoklį ar maisto papildą… Jei naršei in­ternete ieškodamas informacijos apie mitybą ir treniruotes… Jei nors kartą tai darei, tai yra šansų, kad nors kartą… TAU MELAVO, MIELAS DRAUGE… Ar tu šokiruotas? Nustebintas? Pasipik­tinęs? Jei taip — tu ne vienas! Sąžinin­gos informacijos apie mitybą ir riebalų deginimą rasti dabar yra sunkiau nei kada nors anksčiau ir beveik kiekviena žinia savotiškai klaidinanti. Kažkas iš mūsų suplojo tiesiog tūkstan­čius už neveiksmingas treniruočių pro­gramas ir papildus, kurie nedavė nieko, išskyrus „brangų šlapalą”… Kad sėkmingai judėtum šių dienų infor­macijos džiunglėse be vedlio, turi būti labai įžvalgus ir matantis bei jaučiantis skirtumus vartotojas. Yra trys priežastys, kodėl šiandien taip sunku rasti teisingos informaci­jos: 1) Pinigai. Riebalų deginimas yra milijardų dolerių per metus industrija. Dėl šių pinigų neskrupulingi vadybininkai pa­sakys tau viską — net ir visišką melą — tam, kad įtikintų tave pirkti jų prekę ir patenkintų savo finansinius interesus. 2) Per daug informacijos. Gyvena­me informacijos amžiuje. Problema kyla, kai tos informacijos pasidaro per daug. Įvairūs guru pamokslauja apie savo mokslinius atradimus per TV, tūkstančiai mitybos programų ir patarimų knygų užpildė knygynų len­tynas. O kur dar viską „apvainikuojan­tis” internetas? Vien Google paieško­je yra apie 1 640 000 puslapių su žo­džiu „fitness” ir 3 400 000 su žodžiais „svorio metimas” (tiesa, angliškai). 3) Prieštaraujantys patarimai. Net in­dustrijos profesionalai, registruoti die-tologai, mokslininkai tyrėjai, mokslų daktarai ir sertifikuoti treneriai priešta­rauja vieni kitiems. Tai žmones trikdo, paklaidina iliuzijose, ar visiškai nuvilia. Kuo nors pasitikėti vis sunkiau. Todėl mums kilo mintis ką nors padary­ti kitaip. Padaryti kažką tokio, ko dar niekas nėra bandęs daryti. Pamėginsime pasakyti tiesą ir nieko daugiau.

 

MELAS NR. 1

JUMS BŪTINAI REIKIA PAPILDŲ RIEBALŲ DEGINIMUI!

Treniruotės, mityba ir tinkamas požiūris yra pagrindiniai dalykai, kurių Jums rei­kia, kad sudegintumėte riebalus per il­gesnį laiką. Papildai nėra būtini. Tiesiog kai kurie pagrindiniai papildai padeda „apsidrausti”. Kiti gali paspar­tinti patį procesą, bet ne taip efektyviai, kaip skelbia reklama, tenorinti, kad jūs patikėtumėte.

Net papildai, kurie buvo nurodyti kaip efektyviausi, tik padės pasiekti rezultatą, bet nepadarys to už jus! Tin­kama mityba ir intensyvios treniruotės yra 97 % sėkmės. Taigi jei daugiausiai nulemia mityba ir treniruotės, lieka neaišku, kodėl dauguma „bėga” paskui tą 3 % dalelę? Ar reikia komentarų? PIRMIAUSIA — susikaupkite galvodami apie mitybą ir treniruotes! Tikite ar ne, bet pažangiausi treneriai, varžybų daly­viai, profesionalūs atletai gali turėti daugiau naudos vartodami papildus, negu pradedantieji. Aukšto lygio atletai gali „pastiprinti” savo treniruotes mityba, nes jų mitybos programos dažniausiai yra teisingos, o treniruotės intensyvios. Jų disciplina yra nesvyruo­janti.

Jei jau pasiekėte aukštą lygį pasitelkdami pažangias, metodiškas treniruotes ir kokybišką mitybą, turite atminti tai, jog kuo labiau jūs artėjate prie genetinio savo potencialo ribos, tuo lėtesnis tampa progresas, kuris iš tiesų gali ir turi trukti neapibrėžtą laiką. Kai pasiekiate aukštesnius lygius, galite prisiminti papildus ir kitas „mažąsias detales”, kurios padės išlaikyti pagrindi­nį potencialą. Pasaulio čempionatuose galima pralošti šimtosiomis sekundės

dalimis, tašku, kilogramo dalimi ar tik vieno teisėjo sprendimu. Tik 3 % papil­domų dalykų gali lemti pergalę ar pra­laimėjimą. Dabar pažiūrėkime į prade­dančiuosius, vidutiniokus ar pažengu­sius sportininkus. Jie vis dar valgo grei­tai paruošiamą, nevisavertį maistą. Kai kurie netgi nesportuoja reguliariai. Ir ką jie daro PIRMIAUSIAI? Jūs atspėjote: bėga ieškoti „trumpiausio kelio” — tab­lečių arba kokių nors miltelių. Apgaudi­nėja save ir visai nenori stengtis išmokti geriau maitintis ir treniruotis. „Pažangūs žmonės niekada nenori nie­ko lengvo, jie nori geriausio, — dalinasi išmintimi Brian Tracy iš „Maximum

Achievement”. — Nėra prasmės nerti į sudėtingą papildų pasaulį, tikintis rasti lengviausią kelią”.

Viską reikia daryti iš eilės. Pirmiausia — suderinti mitybą ir treniruotes. TADA ga­lite pasitelkti „mažuosius pagalbinin­kus”. Rinkitės saugias, natūralias, etiš­kas priemones, kurios padėtų pasiekti šimtaprocentinį pajėgumą. Garsus treniruočių fiziologijos specialis­tas Tim Ziegenfuss sakė: „Papildai turi būti pyragaičio glaistas”. Jei kas nors bando įtikinti Jus, kad ne­pasieksite savo tikslų be papildų, būkite tikri, kad jie tik bando Jums kažką par­duoti.

 

MELAS NR. 2

VIENINTELIS BUDAS SULIESĖTI – BADAVIMAS

 

Dauguma komercinių mitybos progra­mų yra labai mažo kaloringumo. 1200, 1000, 800 kcal (ar dar mažiau). Ironiš­ka, bet kuo labiau Jūs mažinate kalori­jas, tuo labiau lėtėja Jūsų medžiagų apykaita. Tiesą sakant, labai mažo ka­loringumo dietos gali padaryti Jus rie­besniais. Taip pat ir psichologiškai ne­įmanoma pasiekti nuolatinio riebalų deginimo badaujant. Kai Jūs valgote mažai, Jūsų kūnas sunaudoja mažiau energijos. Kai Jūs valgote daugiau, ka­lorijų sudeginate irgi daugiau. Tai — visiškas paradoksas. Labai mažo kalo­ringumo dietos ne tik sulėtina medžia­gų apykaitą, o Jūs sudeginate mažai kalorijų, jos gali išprovokuoti ir rau­mens praradimą. Galų gale Jūsų meta­bolizmas visai sustoja. Kai tai atsitinka, svoris nebekrenta, bet kokį kalorijų pa­didinimą lydi staigus riebalų padidėji­mas. Šis „rikošeto efektas” yra neišven­giamas, kadangi beveik niekas negali laikytis mažo kaloringumo mitybos pro­gramos ilgą laikotarpį. „Tokia dieta nėra efektyvi svorio kontro­lei. Jūs galite laikinai numesti svorį, bet kiekviena schema galiausiai baigiasi svorio padidėjimu. Blogiausia, kad po tokios dietos nutraukimo Jūs tampate žymiai apkūnesni. Taip nutinka dėl per mažo maisto kiekio”, — tikina Lavvren-ce Lamb iš „The Weighting Game”. Prieš pradėdami laikytis kokios nors dietos rūpestingai patikrinkite, kiek kalorijų rekomenduojama suvartoti. Gali būti ir taip, kad 95 % dietų reika­lauja sumažinti kalorijų skaičių iki „ba­davimo” lygio. Tokia mitybos programa, kurioje numatyta mažai kalorijų, sukels svorio mažėjimą jau nuo pat pradžių, bet poveikis nebus ilgalaikis. Jūs žino­te, kad žmogaus organizmas yra labai gudrus — jis visada stengiasi išlyginti svarbiausių būsenų pusiausvyrą: me­džiagų apykaitą, kūno temperatūrą, cukraus kiekį kraujyje, hormonų lygį,

rūgščių ir šarmų balansą, kitas kūno sistemas. Visas jas reguliuoja taip, kad kūnas jaustųsi saugiai ir komfortabiliai. Kai nusprendžiate imtis prieš save drastiškų veiksmų (tokių, kaip staigus svorio metimas), Jūsų metabolizmas iš karto į tai reaguoja — išlygina energijos pusiausvyrą, panašiai kaip termostatas palaiko reikiamą temperatūrą. Kai tik organizmas pajaučia „atėjusį ba­dą”, jis nedelsdamas sulėtina metabo­lizmą. Vadinasi, jūs sudeginate mažiau kalorijų.

Vienintelis kelias numesti riebalus ir iš­laikyti tai visam laikui — LĖTAI mažinti

suvartojamų kalorijų kiekį ir DIDINTI ak­tyvumą. Geriau sudeginti riebalus treni­ruojantis negu „numarinti juos badu”.

 

MELAS NR. 3

JŪS GALITE TIKĖTI VISKUO, KĄ SKAITOTE SPAUDOJE

 

Leidiniai turi savo pasaulėžiūrą. Jie ne­gali spausdinti melagingos tiesos, ar ne? Jei jau tai išspausdinta, tai turi būti tiesa? Kitaip jie turėtų problemų. Straipsniai yra labiau įtikinantys negu įprasta reklama, todėl šiandien taip stengiamasi suteikti reklamai straipsnių formą. Dauguma žmonių patiki beveik viskuo, jei tai išspausdina gerą reputa­ciją turintis leidėjas. Jūs galbūt pastebėjote, kad daug straipsnių yra apie naujausius, geriau­sius papildus. Tai nėra tikri straipsniai, tai nieko daugiau, kaip tik paslėpta re­klama. (Su adresu gale, kur galima produktų užsisakyti… Kaip paprasta.) Net jei leidinys neturi tiesioginio intere­so maisto papildų linijoje, negalite aklai tikėti tuo, kad jie atskleidžia visą tiesą. Jie tiesiog nenori pažeisti sutar­čių su kompanijomis, kurios išleido re­klamai didelius pinigus. Vienas pusla­pis didelio tiražo populiariame leidinyje kainuoja daug. Ar galvojate, kad koks nors leidinys išspausdins straipsnį, sa­kydamas, jog „papildai neveikia” ir kita­me puslapyje įdės tų pačių papildų, ku­riuos kritikavo, reklamą? Žinoma ne. Taigi reklamos tikslas yra labiau sukelti susidomėjimą, nesukeliant minčių: vei­kia tas papildas ar ne? Dėl tokių prie­žasčių, kartais daugiau ir išsamesnės informacijos galime gauti iš mažo ir kuklaus bukleto, negu iš puslapio dy­džio straipsnių. Galvokite skaitydami! Viskam užduokite klausimus. Pasi­kliaukite sveiku protu. Saugokitės slap­tų motyvų. Nors parašyta juodu ant bal­to, dar nereiškia, kad tai — absoliuti tie­sa. O gal viskas skamba pernelyg ge­rai, kad būtų teisybė?..

 

MELAS NR. 4

MAISTĄ PAKEIČIANTYS PRODUKTAI, DIETINIAI KOKTEILIAI PADEDA SUDEGINTI RIEBALUS

 

Kai kurios papildų kompanijos bando įtikinti, kad maistą pakeičiantys produk­tai, milteliai, kokteiliai turi „magišką” sa­vybę mažinti riebalus ir didinti raume­nis. Iš tiesų tai — tik mitybos papildas. Tai — puiki išeitis, kai reikia pavalgyti greitai ir gauti pakankamai kokybiškų baltymų. Didžiausias tokios mitybos privalumas yra patogumas. Taigi kokybiški papildai tarnauja tada,

kai Jūs skubate ir neturite laiko paval­gyti, bet jie nėra geriau negu maistas. Žmogaus virškinimo sistema prisitaikiu­si virškinti tikrą maistą. Maitinimasis kas trys valandos normaliu maistu gerokai padidina metabolizmą. Maisto to nedaro.

„Maistas yra kertinis mitybos akmuo. Jei Jūs nevalgote tinkamo maisto — liesų baltymų, krakmolingų ir skaiduli­nių angliavandenių — nieko nebus. Joks papildas neaprūpins Jūsų visais maisto teikiamais privalumais. Mes su­kurti gaminti ir vartoti maistą — balty­mus, angliavandenius, riebalus, o ne tabletes. Jei norite, kad kūnas progre­suotų, teks pamiršti papildų dietas, maisto pakaitalus ir grįžti į pradžią. Vadinasi, valgyti. (John Parillo, „High Performance Bodybuilding”)”. Kai turite galimybes ir laiko, privalote visada pa­sirinkti visavertį maistą, o ne maisto pa­pildus.

 

MELAS NR. 5

RIEBALŲ DEGINTOJAI SU EFEDRINU IR KOFEINU EFEKTYVIAUSI

 

Xenadrin, Hydroxicut, Dietfuel, Stac-ker…Turbūt kažką girdėjote? Jei ne, tur­būt gyvenote pastaruosius 10 metų kur nors urve, nes riebalų degintojai, suke­liantys termogenezę, pagaminti su au­galiniu stimuliatoriumi efedra, buvo karščiausia mada svorio metimo in­dustrijos istorijoje. Milijonai buvo išleisti pirkti šiems produktams. Kai efedrą bu­vo uždrausta pardavinėti, dėl sukelia­mo kraujospūdžio, jos vietą papras­čiausiai užėmė stimuliatoriai be efedros — silpnesnė šių papildų versija, įvairių pavadinimų klestėjimas, atrodo, rūpinasi ateitimi…

Bet ar tie visi termogeniniai produktai yra reikalingi? Pavyzdžiui, prisiminkite kokią nors reklamą, žadančią „nerea­lius, kliniškai įrodytus” rezultatus su dramatiškomis nuotraukomis kūnų, ku­rie tiesiog per naktį pakito vartojant vie­ną ar kitą preparatą. Jei koks nors pa­pildas taip stipriai degintų kūno rieba­lus, pasaulyje nebūtų nutukusių žmo­nių. O jų yra.

 

Šiandien žmonių, kamuojamų antsvo­rio, yra daugiau nei kada nors pasaulio istorijoje. Netikėkite perdėta reklama! Žinoma, dar nereiškia, kad šie produk­tai visiškai neveiksmingi. Bėda daugiau yra apgaulingame marketinge ir rekla­moje, negu pačiuose produktuose. Papildai veikia, bet nedaro stebuklų, negali atstoti maisto ir treniruočių. Įei­nantys į sudėtį efedrinas ir kofeinas yra stiprūs CNS stimuliatoriai, turintys daug šalutinių poveikių ir kontraindikacijų. Bū­kite atsargūs vartodami termogeninius preparatus riebalų deginimui. Nevartoki­te jų visiškai, jei esate jautrūs stimuliato­riams, jei sutrikusi širdies ar inkstų veikla, padidėjęs kraujospūdis ir t. t. Jei nežinote, ar produktą vartoti saugu, pasikonsultuokite su savo gydytoju. Pagrindinių rezultatų pasieksite sunkiai treniruodamiesi ir gerai maitindamiesi. Be magiškų piliulių… Kodėl žmonėms vis dar atrodo kitaip? Greičiausiai tai nulemia žmogaus prigimtis — mes visi norime greito virsmo bei tikime „prieš” ir „po” nuotraukomis. Papildus gaminančios ir jais prekiau­jančios kompanijos iš dalies yra kaltos dėl mūsų požiūrio į greitą rezultatą. Užuot pasakiusios žmonėms, kad riebalus reikia deginti pamažu, šios kompanijos erzina ir vilioja labai suma­niomis marketingo akcijomis. Reko­mendaciniai laiškai, patvirtinimai, studi­jos, nuotraukos — visa tai tiesiogiai apeliuoja į Jūsų emocijas. „Nurykite pi­liulę… Eikite miegoti… Atsikelsite liekni! Tai stebuklas!”

Jei norite atsikratyti riebalų, PIRMIAUSIA pasirūpinkite mityba ir treniruočių pro­grama. Jeigu jau maitinatės puikiai su­balansuotu, atitinkamo kaloringumo maistu, Jūsų treniruotėse yra vietos kar-dio pratimams ir darbui su svoriais, jei­gu Jūsų sveikata puiki — tada ir tik tada galite pabandyti riebalų deginimo pro­duktą, jeigu manote, kad Jums reikia di­desnės pagalbos.

 

MELAS NR. 6

ATSIKRATYTI RIEBALŲ GALIMA GREITAI IR LENGVAI

 

„Greita” ir „leng­va” — santykiniai terminai. Jei žmo­gus valgo mažai ir nesportuoja, jis gali numesti rieba­lus santykinai grei­tai ir lengvai. Vis­kas, ką privalo pa­daryti, tai pakeisti mitybos ir judėjimo įpročius. Tik tiek. Nuolatinis, ilgalai­kis riebalų degini­mas NIEKADA NĖ­RA LENGVAS. Šis procesas reikalau­ja pastangų ir

griežtos disciplinos. Kartais ieško­jimas lengvesnio kelio, magiškų ginklų, gydymo būdų, prieštaraujančių prigim­čiai, tampa gairėmis. Riebalų degini­mas pats savaime yra paprastas, bet daugumai žmonių NĖRA LENGVAS. Žodis „paprastas” reiškia, kad niekas netrukdo procesui. Kaip algebroje — įstatai nežinomuosius, ir formulė paro­do teisingą rezultatą. „Lengvas” reiškia, kad kažkas gali būti padaryta su nedidelėmis pastangomis. Bet tas, kuris sako Jums, kad rado lengvą kelią suliesėti — meluoja.

Siekimas turėti liesą ir rau­meningą kūną reikalauja dviejų dalykų:

1.  Turite būti pasiruošę sun­kiai dirbti.

2.  Privalote būti kantrūs.

Daugelio žmonių problema yra ta, kad jie traukiasi tolyn nuo bet kokio sunkaus darbo. Jie visada ieško „short cuts” (trumpų kelių). Kai tik to­kie žmonės pamato, kad žadami įvai­rūs „greiti”, „lengvi”, „kol miegos…”, „be treniruočių…” ir panašūs variantai, jie atidaro savo pinigines, „čiumpa” jau­ką, kabliuką ir… nuliūsta… Trumpi keliai veda į pralaimėjimą. Ke­lio sutrumpinimas priveda prie praradimų, prie gilios duobės ar aukštos sienos! Viskas gyvenime turi savo kai­ną.

VISKAS! (Paskaitykite Emersono esė apie kompensaciją.) Jei norite lieso ir raumeningo kūno, privalote būti pasi­ruošę sumokėti už liesą ir raumeningą kūną. NEIEŠKOKITE LENGVŲ KELIŲ. Tik sumokėkite tą kainą, ir kūnas bus Jū­sų — visam gyvenimui, todėl kad nepri­klausote nuo trumpalaikių triukų. Nepadarykite klaidos: žmonės, turin­tys puikų kūną, ypač kultūrizmo ir fitneso atstovai, turi dirbti labai sunkiai, labai ilgą laiką, kad būtų tokie, kokie jie yra. Dauguma garsiausių, pažangiausių pasaulio kultūristų pa­siekia geriausią kūno formą būdami apie 30-40 metų amžiaus. Jie trenira­vosi 10, 15 ar net 20 metų! Nepanei­giama tiesa yra tai, kad negalite ko nors gauti nieko neatiduodami. Rezul­tatai ateina proporcingai pastangoms, kurias įdedate. Jūs pjausite tik tuomet, jei ką nors pasėsite.

Tai — lygiai pusė melų, su kuriais norė­jome jus supažindinti.